Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

 

Γενικά στοιχεία του κλάδου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) της Ε.Σ.Υ.Ε. ανήκει στον κλάδο Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών (αριθμός ΣΤΑΚΟΔ: 15) και ειδικότερα στον υποκλάδο Παραγωγής Ζάχαρης (αριθμός ΣΤΑΚΟΔ: 158.3).

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης και των παραπροϊόντων της. Είναι ο μοναδικός παραγωγός ζάχαρης στην Ελλάδα και λειτουργεί στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και συγκεκριμένα βάσει του Κανονισμού του Συμβουλίου 1234/2007 ο οποίος θεσπίζει τον Ενιαίο Κανονισμό ΚΟΑ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και η ζάχαρη.

Το Φεβρουάριο του 2006, οι υπουργοί γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη ριζική μεταρρύθμιση του τομέα ζάχαρης στην Ε.Ε. Η μεταρρύθμιση αυτή εστιάστηκε στην κατά 36% περικοπή της εγγυημένης ελάχιστης τιμής της ζάχαρης (από 631,9 ευρώ/τόνο το 2006/2007 σε 404,4 ευρώ/τόνο από το 2009/2010), στην αποζημίωση των γεωργών και στη δημιουργία του Tαμείου Aναδιάρθρωσης με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση των λιγότερο ανταγωνιστικών παραγωγών οι οποίοι επιλέγουν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

Το πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού τομέα ζάχαρης διήρκησε τρία χρόνια (2006-2009) και είχε ως αποτέλεσμα την αποποίηση 5,8 εκατ.τόνων ζάχαρης ποσόστωσης με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή ποσόστωση για τη ζάχαρη και την ισογλυκόζη να μειωθεί στους 14 εκατ.τόνους (εκ των οποίων 13,3 εκατ. τόνοι για τη ζάχαρη).

Το έτος 2007/2008, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης, η Ελλάδα αποποιήθηκε το 50,01% της εθνικής της ποσόστωσης με αποτέλεσμα η ποσόστωση να ανέρχεται συνολικά στους 158.702 τόνους από 317.502 που ήταν αρχικά.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή ζάχαρης στις χώρες της Ε.Ε. κατά την περίοδο 2006/2007 - 2008/2009.

 

Πίνακας 1. (Στοιχεία σε τόνους)

Χώρα

2006/2007

2007/2008

2008/2009 (*)

1.

Βέλγιο (Be)

880.990

815.032

782.576

2.

Βουλγαρία (Bg)

4.110

3.

Τσεχία (Cz)

471.965

351.203

425.843

4.

Δανία (Dk)

380.680

384.672

397.096

5.

Γερμανία (De)

3.289.116

3.779.687

3.816.846

6.

Ελλάδα (El)

184.806

78.388

157.383

7.

Ισπανία (Es)

1.199.544

763.209

630.586

8.

Γαλλία (Fr met)

4.084.697

4.456.105

4.167.723

9.

Γαλλία (Fr Dom)

286.969

232.301

255.741

10.

Ιταλία (It)

789.643

835.106

523.545

11.

Λετονία (Lv)

59.935

 

 

12.

Λιθουανία (Lt)

96.624

103.256

77.518

13.

Ουγγαρία (Hu)

385.885

268.707

106.728

14.

Ολλανδία (Nl)

913.478

842.485

920.239

15.

Αυστρία (At)

406.966

369.288

423.539

16.

Πολωνία (Pl)

1.676.852

1.874.672

1.347.910

17.

Πορτογαλία (Pt cont.)

46.181

14.154

 

18.

Πορτογαλία (Pt. Acores)

1.887

1.006

1.000

19.

Ρουμανία (Ro)

 

95.249

112.557

20.

Σλοβενία (Sl)

43.442

 

21.

Σλοβακία (Sk)

218.314

139.601

116.104

22.

Φινλανδία (Fi)

136.875

101.841

81.383

23.

Σουηδία (SV)

313.754

334.060

343.973

24.

Ηνωμένο Βασίλειο (Uk)

1.124.432

1.080.491

1.349.402

ΣΥΝΟΛΟ

16.993.035

16.924.623

16.037.692

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (*) - Προσωρινά στοιχεία

   
Ανταγωνισμός - Θέση της Εταιρείας στον κλάδο

η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης