Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

 

έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξηΗ έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος και η γενετική βελτίωση αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες της εταιρίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ αποτελεί ίσως το μοναδικό παραγωγικό φορέα στη χώρα μας που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη όλων των παραγωγικών της διαδικασιών με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Για το σκοπό αυτό διεξάγεται εκτεταμένο έργο προσανατολισμένης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), ενώ ταυτόχρονα εξειδικευμένοι επιστήμονες φροντίζουν για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από ερευνητικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και την προσαρμογή στα δεδομένα της Εταιρείας. Ένα μέρος των έργων αυτών είναι ενταγμένο και υλοποιείται στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (εθνικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως π.χ. Ε.Π.Ε.Τ., Ε.Π.Ε., ΠΑΒΕΤ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ., σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς και Ερευνητικά Ινστιτούτα υψηλούς κύρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα Ε&ΤΑ έχει κυρίως τις εξής κυρίως κατευθύνσεις :

 

Υποστήριξη βασικών παραγωγικών διαδικασιών

ποιοτικός έλεγχοςΠροκειμένου η Εταιρεία να επιτύχει την ποσοτική και ποιοτική εξασφάλιση της αναγκαίας πρώτης ύλης, έχει υπό την επίβλεψή της τον κεντρικό σχεδιασμό και την ευθύνη διεξαγωγής της τευτλοκαλλιέργειας. Η καθοδήγηση των παραγωγών σε όλα τα στάδια βασίζεται κατά κύριο λόγο στην:

 • Αγρονομική Έρευνα, που έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση των συντελεστών παραγωγής.
 • Φυτοπαθολογική Έρευνα με στόχο την προστασία των τευτλοφυτειών.
 • Ανάλογες έρευνες διενεργούνται και όσον αφορά τον βιομηχανικό τομέα με στόχο την συνεχή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με στόχο να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων (ζαχαρουργείων) κατά την παραγωγή της ζάχαρης και των διαφόρων παραπροϊόντων (π.χ. μοντελοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.).

   

  Σποροπαραγωγή - Τεχνολογία σπόρου

  Η έρευνα στη Σποροπαραγωγή και στη Τεχνολογία Σπόρου στοχεύει στην υποστήριξη του τομέα της σποροπαραγωγής και επεξεργασίας του σπόρου, που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα από οικονομική άποψη. Η έρευνα που διενεργείται περιλαμβάνει κυρίως τα εξής αντικείμενα:

  Έρευνα Γενετικής

  έρευνα γενετικής και γενετική βελτίωσηΈνα από τα  ιδιαίτερα σημαντικά προγράμματα της Εταιρείας είναι αυτό της Γενετικής Βελτίωσης για δημιουργία ποικιλιών ζαχαρότευτλων, προσαρμοσμένων στις αγροκλιματικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Το εκτεταμένο ερευνητικό έργο αφορά σε όλους τους τομείς σχετικού ενδιαφέροντος και σε όλα τα επίπεδα (φυτό - ιστός - κύτταρο - χρωμόσωμα - γονίδιο). Κύριες κατευθύνσεις της έρευνας που έχει στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου γενετικού υλικού, περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, την αναβαθμισμένη ποιότητα και το βέλτιστο παραγωγικό δυναμικό. Οι ελληνικές ποικιλίες καλύπτουν ένα μέρος της τευτλοκαλλιέργειας με προοπτικές ευρύτερης χρησιμοποίησής τους, ενώ παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα επιτυχούς παρουσίας τους και στην αγορά γειτονικών τευτλοπαραγωγικών χωρών με παρόμοιες αγρονομικές συνθήκες.

   

  Νέες δραστηριότητες στη Βιοτεχνολογία

  Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης χρησιμοποιεί την Βιοτεχνολογία, τεχνολογία αιχμής για τα επόμενα χρόνια, η οποία παρέχει πολλές δυνατότητες ενίσχυσης βασικών παραγωγικών τομέων της Εταιρείας ενώ παράλληλα διευρύνει και τις προοπτικές περαιτέρω αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Η Εταιρεία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτό έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων αυτών «αγροβιοτεχνολογιών» με κύριους τομείς ενδιαφέροντος

   

  Έρευνα Τεχνολογίας Ζάχαρης

  . . . . . . . .

  Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

  τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης